Lepelaarsingel 84, VLAARDINGEN

129.000

25m2
1 kamers
Eenkamer-studio met een leuke ligging (3e verdieping). Het appartement is zeer eenvoudig, vanuit het portiek direct te bereiken via 2 liften of het trappenhuis en maakt deel uit van een net onderhouden wooncomplex met voor de bewoners eigen parkeervakken, die middels slagbomen is afgesloten. Ook heeft ieder een eigen berging in de onderbouw.
Ideale ligging ten opzichte van openbaar vervoer, bus en tram zijn op loopafstand bereikbaar, zo ook winkelcentrum de Loper en winkelcentrum Holierhoek. Ook ligt recreatie- en natuurgebied de Broekpolder aan de rand van de wijk. Snelwegen A20, A13 en A4 via uitvalswegen binnen 5 minuten bereikbaar.


INDELING:
Begane grond:
centrale afgesloten entree met bel- en brievenbussentableau, lift en trappenhuis.
3e woonlaag:
entree/ gang; douche en toiletruimte; woonkamer met open keuken en voorzien van nieuwe laminaatvloer; de keuken heeft een eenvoudig blokje.
BIJZONDERHEDEN:
- bouwjaar: ca. 1966
- gebruiksoppervlakte: 25m2
- inhoud: 89m3
- Bijdrage Vereniging van Eigenaren € 173,33 per maand, inclusief € 80,00 voorschot stookkosten.
- erfpacht tot 31 maart 2064, vaste jaarlijkse canon van € 55,36
- oplevering per direct
- van toepassing zijnde clausules:

* Ouderdomsclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze ruimte meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwbouw. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de kwaliteit van de technische installatie(s) c.q. apparatuur, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en voor doorslaand en/of optrekkend vocht, asbesthoudende materialen en dergelijke. Voor zover deze materialen (nog) aanwezig zijn, wordt dit door koper aanvaard.

* Asbest
Verkoper verklaart dat gedurende de periode dat hij eigenaar was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen zijn aangebracht. Verkoper sluit echter niet uit dat er in de onroerende zaak asbesthoudende stof aanwezig kan zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.
* Niet-gebruikersclausule
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over de eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

* Anti-speculatiebeding
Het is koper niet toegestaan onderhavig registergoed binnen 1 jaar na ondertekening van deze overeenkomst te verkopen, voor zover verkoper hiervoor niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Verkoper zal deze toestemming niet op onredelijk gronden weigeren. Bij overtreding of niet-nakoming van het vorenbepaalde verbeurt koper aan verkoper een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van € 22.689,-- zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien het een executoriale verkoop betreft komt dit artikel in zijn geheel te vervallen en zal daarna ook niet herleven.

* Huur - en lease overeenkomsten
De feitelijke levering en aanvaarding vinden plaats bij de ondertekening van de notariële akte van eigendomsoverdracht vrij van huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten met uitzondering van eventuele huur c.q. lease overeenkomsten met energie leveringsmaatschappijen.
* Woningwet
Voorgeschreven voorzieningen of schriftelijke aankondigingen krachtens de woningwet ontstaan na ondertekening van deze koopovereenkomst zijn voor rekening van koper(s).

* projectnotaris door verkoper aangewezen
Bouwjaar 1966
Kamers 1 kamers
Oppervlakte 25 m2
Slaapkamers 0

Deel deze woning met anderenBekijk andere woningen