Holysingel 656, VLAARDINGEN

Verkocht

139.000

33m2
1 kamers
Eenvoudige 1 kamer studio op de 10e en tevens bovenste woonlaag, met een eenvoudige inrichting maar wel met een prachtig vrij uitzicht over groen en broekpolder. Het appartement is eenvoudig onderhouden en ligt in een net wooncomplex met afgesloten entree, liften en prima parkeergelegenheid. Centrale ligging t.o.v. recreatiegebied, Broekpolder, winkelcentrum de Loper, openbaar vervoer en uitvalswegen zoals A20 en A4.

Omschrijving:
Entree, lange gang met vaste kast, meterkast met 3 groepen, eenvoudige badkamer met douche en wastafel; lichte woonkamer met schitterend uitzicht over de Broekpolder; open keuken met blokje en cv-combiketel. balkon op het zuiden gelegen met pracht uitzicht!

Berging in onderbouw.

BIJZONDERHEDEN:
- bouwjaar: 1970
- inhoud: 118 m3
- woonoppervlakte: 33 m2
- actieve VVE: € 88,36 per maand
- erfpacht loopt tot 15 maart 2065 met een canon van € 34,03 per jaar
- oplevering: direct

Ouderdomsclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze ruimte meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwbouw. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de kwaliteit van de technische installatie(s) c.q. apparatuur, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en voor doorslaand en/of optrekkend vocht, asbesthoudende materialen en dergelijke. Voor zover deze materialen (nog) aanwezig zijn, wordt dit door koper aanvaard.

* Asbest
Verkoper verklaart dat gedurende de periode dat hij eigenaar was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen zijn aangebracht. Verkoper sluit echter niet uit dat er in de onroerende zaak asbesthoudende stof aanwezig kan zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.
* Niet-gebruikersclausule
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over de eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

* Anti-speculatiebeding
Het is koper niet toegestaan onderhavig registergoed binnen 1 jaar na ondertekening van deze overeenkomst te verkopen, voor zover verkoper hiervoor niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Verkoper zal deze toestemming niet op onredelijk gronden weigeren. Bij overtreding of niet-nakoming van het vorenbepaalde verbeurt koper aan verkoper een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van € 22.689,-- zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien het een executoriale verkoop betreft komt dit artikel in zijn geheel te vervallen en zal daarna ook niet herleven.

* Huur - en lease overeenkomsten
De feitelijke levering en aanvaarding vinden plaats bij de ondertekening van de notariële akte van eigendomsoverdracht vrij van huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten met uitzondering van eventuele huur c.q. lease overeenkomsten met energie leveringsmaatschappijen.
* Woningwet
Voorgeschreven voorzieningen of schriftelijke aankondigingen krachtens de woningwet ontstaan na ondertekening van deze koopovereenkomst zijn voor rekening van koper(s).

* projectnotaris door verkoper aangewezen
Status Verkocht
Bouwjaar 1970
Kamers 1 kamers
Oppervlakte 33 m2
Slaapkamers 0

Deel deze woning met anderenBekijk andere woningen